Žinia (tekstiniai pamokslai)

Šie pamokslai yra išversti iš rusų kalbos arba iš anglų kalbos, bet nėra atlikta galutinė jų korekcija.

# Pamokslo pavadinimas Data Atsisiųsti PDF skaitymui
195 Susitapatinimas 1963-01-23 Atsisiųsti PDF
194 Bendravimas su Dievu per sutaikymą 1956-01-20 Atsisiųsti PDF
193 Kodėl tiek daug krikščionių pamato, kad taip sunku gyventi krikščionišką gyvenimą 1957-03-03 Atsisiųsti PDF
192 Įeik į Dvasią 1961-04-28 Atsisiųsti PDF
191 Gimdymo skausmai 1965-01-24 Atsisiųsti PDF
190 Nesiremk savo supratimu 1965-01-20 Atsisiųsti PDF
189 Neaiškus garsas 1960-12-18 Atsisiųsti PDF
188 Ką čia veiki? 1959-03-01 Atsisiųsti PDF
187 Avinėlio Gyvenimo Knyga 1956-06-03 Atsisiųsti PDF
186 Atleidimas 1963-10-28 Atsisiųsti PDF
185 Pažiūrėk 1963-04-28 Atsisiųsti PDF
184 Ženklas 1963-09-01 Atsisiųsti PDF
183 Išmintis prieš tikėjimą 1962-04-01 Atsisiųsti PDF
182 Kur, kaip aš galvoju, sekmininkų bažnyčia patyrė nesėkmę 1955-11-11 Atsisiųsti PDF
181 Izraelio vaikai dykumoje 1947-11-23 Atsisiųsti PDF
180 Pjūties laikas 1964-12-12 Atsisiųsti PDF
179 Paulius ‒ Kristaus kalinys 1963-07-17 Atsisiųsti PDF
178 Šio klastingo amžiaus dievas 1965-08-01 Atsisiųsti PDF
177 Girdėti, priimti ir veikti 1960-06-07 Atsisiųsti PDF
176 Bažnyčios Vadovavimas, Tvarka, Mokymas – Antras tomas 1961-01-12 Atsisiųsti PDF
175 Jums būtina gimti iš naujo 1961-12-31 Atsisiųsti PDF
174 Išrinkta Dievo garbinimo vieta 1965-02-20 Atsisiųsti PDF
173 Numatyta Dievo garbinimo vieta 1965-04-25 Atsisiųsti PDF
172 Neregimas nuotakos ir Kristaus ryšys 1965-11-25 Atsisiųsti PDF
171 Pateptieji laiko pabaigoje 1965-07-25 Atsisiųsti PDF
170 Paėmimas 1965-12-04 Atsisiųsti PDF
169 Tai, kas bus 1965-12-05 Atsisiųsti PDF
168 Velykinis Antspaudas 1965-04-10 Atsisiųsti PDF
167 Dvasinis maistas reikiamu metu 1965-07-18 Atsisiųsti PDF
166 Santuoka ir skyrybos 1965-02-21 Atsisiųsti PDF
165 Dievas, apstus gailestingumo 1965-01-19 Atsisiųsti PDF
164 Ką gi man daryti su Jėzumi 1963-11-24 Atsisiųsti PDF
163 Šalom 1964-01-12 Atsisiųsti PDF
162 Atpažink savąją dieną ir jos žinią 1964-07-26 Atsisiųsti PDF
161 Kiauri rezervuarai 1964-07-26 Atsisiųsti PDF
160 Septintas Antspaudas 1963-03-25 Atsisiųsti PDF
159 Kristus atskleista Dievo paslaptis 1963-07-28 Atsisiųsti PDF
158 Nusižemink 1963-07-14 Atsisiųsti PDF
157 Tas Kuris jumyse 1963-11-10 Atsisiųsti PDF
156 Klausimai ir atsakymai į Antspaudus 1963-03-24 Atsisiųsti PDF
155 Šeštas Antspaudas 1963-03-23 Atsisiųsti PDF
154 Penktas Antspaudas 1963-03-22 Atsisiųsti PDF
153 Ketvirtas Antspaudas 1963-03-21 Atsisiųsti PDF
152 Pirmas Antspaudas 1963-03-18 Atsisiųsti PDF
151 Antras Antspaudas 1963-03-19 Atsisiųsti PDF
150 Trečias Antspaudas 1963-03-20 Atsisiųsti PDF
149 Tarpe tarp Septynių Bažnyčios Periodų ir Septynių Antspaudų 1963-03-17 Atsisiųsti PDF
148 Dievas slepiantis ir atidengiantis Save paprastume 1963-03-17 Atsisiųsti PDF
147 Piktžodiški vardai 1962-11-04 Atsisiųsti PDF
146 Vedlys 1962-10-14 Atsisiųsti PDF
145 Ponai, mes norime matyti Jėzų 1961-12-24 Atsisiųsti PDF
144 Raktas durims 1962-10-07 Atsisiųsti PDF
143 Žmogiškoji įtaka 1962-10-13 Atsisiųsti PDF
142 Tobulo žmogaus atvaizdas 1962-10-14 Atsisiųsti PDF
141 Krikščionybė prieš stabmeldystę 1961-12-17 Atsisiųsti PDF
140 Pagarba 1961-10-15 Atsisiųsti PDF
139 Guodėjas 1961-10-01 Atsisiųsti PDF
138 Malonės Žinia 1961-08-27 Atsisiųsti PDF
137 Tikėjimas 1961-08-13 Atsisiųsti PDF
136 Apreiškimas 5 skyrius I dalis 1961-06-11 Atsisiųsti PDF
135 Apreiškimas 5 skyrius II dalis 1961-06-18 Atsisiųsti PDF
134 Išaiškintoji Dievybė 1961-04-25 Atsisiųsti PDF
133 Apreiškimas 4 skyrius III dalis 1961-01-08 Atsisiųsti PDF
132 Apreiškimas 4 skyrius II dalis 1961-01-01 Atsisiųsti PDF
131 Apreiškimas 4skyrius I dalis 1960-12-31 Atsisiųsti PDF
130 Įvyniotoji Dievo dovana 1960-12-25 Atsisiųsti PDF
129 Laodikėjos Periodo Bažnyčia 1960-12-11 Atsisiųsti PDF
128 Tiatyrų Periodo Bažnyčia 1960-12-08 Atsisiųsti PDF
127 Sardų Periodo Bažnyčia 1960-12-09 Atsisiųsti PDF
126 Filadelfijos Periodo Bažnyčia 1960-12-10 Atsisiųsti PDF
125 10 Mergelių ir 144 tūkstančiai žydų 1960-12-11 Atsisiųsti PDF
124 Pergamo Periodo Bažnyčia 1960-12-07 Atsisiųsti PDF
123 Smirnos Periodo Bažnyčia 1960-12-06 Atsisiųsti PDF
122 Efezo Periodo Bažnyčia 1960-12-05 Atsisiųsti PDF
121 Regėjimas Patmos saloje 1960-12-04 Atsisiųsti PDF
120 Įsūnijimas V 1960-05-22 Atsisiųsti PDF
119 Tikėjimas yra šeštasis pojūtis 1960-07-11 Atsisiųsti PDF
118 Tą dieną Golgotoje 1960-09-25 Atsisiųsti PDF
117 Giminaitis Atpirkėjas 1960-10-02 Atsisiųsti PDF
116 Jėzaus Kristaus Apreiškimas 1960-12-04 Atsisiųsti PDF
115 Įsūnijimas I - Atstumtas karalius 1960-05-15 Atsisiųsti PDF
114 Įsūnijimas II - Jozuės Knyga lygegriačiai su Laišku Efeziečiams 1960-05-15 Atsisiųsti PDF
113 Įsūnijimas III - Dievo sūnų pasireiškimas 1960-05-18 Atsisiųsti PDF
112 Įsūnijimas IV - Pozicija Kristuje 1960-05-22 Atsisiųsti PDF
111 Dvasios atpažinimas 1960-03-08 Atsisiųsti PDF
110 Artinasi audra 1960-02-29 Atsisiųsti PDF
109 Klausimai ir atsakymai 1959-12-23 Atsisiųsti PDF
108 Klausimai ir atsakymai į Šventąją Dvasią 1959-12-19 Atsisiųsti PDF
107 Klausimai ir atsakymai 1959-12-23 Atsisiųsti PDF
106 Šventoji Dvasia 1959-12-16 Atsisiųsti PDF
105 Atpažinti Viešpaties Kūną 1959-08-12 Atsisiųsti PDF
104 Pilnas išlaisvinimas 1959-07-12 Atsisiųsti PDF
103 Bažnyčia apgauta šio pasaulio 1959-06-28 Atsisiųsti PDF
102 Gyveno, mirė, palaidotas, prisikėlė, ateina 1959-03-29 Atsisiųsti PDF
101 Siauri vartai 1959-03-01 Atsisiųsti PDF
100 Būk tikras Dieve 1959-01-25 Atsisiųsti PDF
99 Vieno Dievo vienybė vienoje Bažnyčioje 1958-12-21 Atsisiųsti PDF
98 Tikėjimas - mūsų pergalė 1958-10-04 Atsisiųsti PDF
97 Žvelgiant į Neregimąjį 1958-10-03 Atsisiųsti PDF
96 Bet pradžioje taip nebuvo 1958-10-02 Atsisiųsti PDF
95 Krikštas Šventąja Dvasia 1958-09-28 Atsisiųsti PDF
94 Gyvatės sėkla 1958-09-28 Atsisiųsti PDF
93 Tikėjimu Mozė 1958-07-20 Atsisiųsti PDF
92 Klausimai ir atsakymai iš Laiško Hebrajams 2 dalis 1957-10-02 Atsisiųsti PDF
91 Klausimai ir atsakymai iš Laiško Hebrajams 3 dalis 1957-10-06 Atsisiųsti PDF
90 Rašysena ant sienos 1958-01-08 Atsisiųsti PDF
89 Ar sielvartui prasidėjus išeis Bažnyčia 1958-03-09 Atsisiųsti PDF
88 Kaip erelė išjudina savo lizdą 1958-03-10 Atsisiųsti PDF
87 Klausimai ir atsakymai iš Laiško Hebrajams 1 dalis 1957-09-25 Atsisiųsti PDF
86 Diakonų paskyrimas 1957-09-25 Atsisiųsti PDF
85 Laiškas Hebrajams (7 skyrius, II dalis) 1957-09-22 Atsisiųsti PDF
84 Laiškas Hebrajmas (7 skyrius, I dalis) 1957-09-15 Atsisiųsti PDF
83 Laiškas Hebrajams (4 skyrius) 1957-09-01 Atsisiųsti PDF
82 Laiškas Hebrajams (5-6 skyriai, I dalis) 1957-09-08 Atsisiųsti PDF
81 Laiškas Hebrajams (6 skyrius, II dalis) 1957-09-08 Atsisiųsti PDF
80 Laiškas Hebrajams (6 skyrius, III dalis) 1957-09-15 Atsisiųsti PDF
79 Laiškas Hebrajams 1957-08-21 Atsisiųsti PDF
78 Laiškas Hebrajams (2 skyrius, I dalis) 1957-08-25 Atsisiųsti PDF
77 Laiškas Hebrajams (2 skyrius, II dalis) 1957-08-25 Atsisiųsti PDF
76 Laiškas Hebrajams (2 skyrius, III dalis) 1957-08-28 Atsisiųsti PDF
75 Laiškas Hebrajams (3 skyrius) 1957-09-01 Atsisiųsti PDF
74 Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jį 1957-04-21 Atsisiųsti PDF
73 Didis ir galingas Nugalėtojas 1957-04-21 Atsisiųsti PDF
72 Palaidojimas 1957-04-20 Atsisiųsti PDF
71 Tobulumas 1957-04-19 Atsisiųsti PDF
70 Laiškas Korintiečiams-Pasitaisymo Knyga 1957-04-14 Atsisiųsti PDF
69 Antras Viešpaties Atėjimas 1957-04-17 Atsisiųsti PDF
68 Vakarienė 1957-04-18 Atsisiųsti PDF
67 Bažnyčia ir jos stovis 1956-08-05 Atsisiųsti PDF
66 Kas yra regėjimas 1956-04-08 Atsisiųsti PDF
65 Kova už tikėjimą 1956-02-20 Atsisiųsti PDF
64 Dėl ko žmonės tokie neramūs 1956-01-01 Atsisiųsti PDF
63 Tikėjimas veikime 1955-10-03 Atsisiųsti PDF
62 Negeidžiamas Kristus 1955-09-11 Atsisiųsti PDF
61 Mano Atpirkėjas gyvas 1955-04-10 Atsisiųsti PDF
60 Demonologija-gundančios dvasios 1955-07-24 Atsisiųsti PDF
59 Kaip pas mane atėjo Angelas ir Jo paliepimas 1955-01-17 Atsisiųsti PDF
58 Daktaras Mozė 1955-01-14 Atsisiųsti PDF
57 Šventosios Dvasios darbai 1954-12-19 Atsisiųsti PDF
56 Pagonių laiko atkarpos pradžia ir pabaiga 1955-01-09 Atsisiųsti PDF
55 Jis prisiekė pačiu savimi 1954-12-12 Atsisiųsti PDF
54 Nealeistina nuodėmė 1954-11-24 Atsisiųsti PDF
53 Jubiliejaus metai 1954-10-03 Atsisiųsti PDF
52 Žodis tapo kūnu 1954-10-03 Atsisiųsti PDF
51 Įstatymas ir malonė 1954-10-06 Atsisiųsti PDF
50 Išpirkimas teismo keliu 1954-11-14 Atsisiųsti PDF
49 Gelmė šaukiasi gelmę 1954-06-24 Atsisiųsti PDF
48 Klausimai ir atsakimai 1954-05-16 Atsisiųsti PDF
47 Klausimai ir atsakimai 1954-06-15 Atsisiųsti PDF
46 Dievo antspaudas 1954-05-14 Atsisiųsti PDF
45 Išpirkimas pilnatvėje, džiaugsme 1954-04-30 Atsisiųsti PDF
44 Jungtinių Valstijų įsiveržimas 1954-05-09 Atsisiųsti PDF
43 Žvėries ženklas 1954-05-13 Atsisiųsti PDF
42 Išpirkimas jėga 1954-03-29 Atsisiųsti PDF
41 Tikėjimas ateina iš klausymo 1954-03-20 Atsisiųsti PDF
40 Numatyta Dievo nuo nuodėmės priemonė 1954-03-05 Atsisiųsti PDF
39 Klausimai ir atsakymai 3 1954-01-03 Atsisiųsti PDF
38 Klausimai ir atsakymai 2 1954-01-03 Atsisiųsti PDF
37 Klausimai ir atsakymai 1954-01-03 Atsisiųsti PDF
36 Bažnyčios vadovavima, tvarka, mokymas 1953-07-29 Atsisiųsti PDF
35 Demonologija-religinė sfera 1953-06-09 Atsisiųsti PDF
34 Demonologija-fizinė sfera 1953-06-08 Atsisiųsti PDF
33 Izraelis prie Raudonosios jūros 1953-03-27 Atsisiųsti PDF
32 Izraelis prie Kadeš Barnėjos 1953-03-28 Atsisiųsti PDF
31 Izraelis tėvynėje 1953-03-29 Atsisiųsti PDF
30 Izraelis prie Raudonosios jūros I dalis 1953-03-26 Atsisiųsti PDF
29 Izraelis ir Bažnyčia 1953-03-25 Atsisiųsti PDF
28 Jėzus kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats 1952-10-27 Atsisiųsti PDF
27 Tikėjimas (ataskaita apie kelionę į Afriką) 1952-08-16 Atsisiųsti PDF
26 Dabar jūs tikite 1952-08-17 Atsisiųsti PDF
25 Dievo kelias, kuris buvo nutiestas mums 1952-09-01 Atsisiųsti PDF
24 Jėzus Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats 1952-08-10 Atsisiųsti PDF
23 Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas 1952-08-10 Atsisiųsti PDF
22 Bedugnė šaukiasi bedugnės 1952-08-09 Atsisiųsti PDF
21 Vedami Šventąja Dvasia 1952-07-27 Atsisiųsti PDF
20 Pergyvenimas 1952-07-26 Atsisiųsti PDF
19 Gyvenimo istorija 1952-07-20 Atsisiųsti PDF
18 Kas patikėjo mūsų skelbimu 1952-07-20 Atsisiųsti PDF
17 Tikėjimas (ataskaita apie kelionę į Afriką) 1952-07-25 Atsisiųsti PDF
16 Iškaskite šiame slėnyje daug griovių 1952-07-19 Atsisiųsti PDF
15 Nes tik jį, Aš priimsiu 1952-07-18 Atsisiųsti PDF
14 Priversk žmones patikėti 1952-07-17 Atsisiųsti PDF
13 Kaip Dievas paliudijo apie Jo dovanas 1952-07-13 Atsisiųsti PDF
12 Tikėjimas į Dievo Sūnų 1952-07-15 Atsisiųsti PDF
11 Tu žinai viską 1952-07-16 Atsisiųsti PDF
10 Ankstyvieji dvasiniai pergyvenimai 1952-07-13 Atsisiųsti PDF
9 Tikint Dievu 1952-02-24 Atsisiųsti PDF
8 Ar atėjęs Aš berasiu tikėjimą 1951-05-08 Atsisiųsti PDF
7 Viešpaties Angelas 1951-05-02 Atsisiųsti PDF
6 Darbai, kuriuos Aš darau, liudija apie Mane 1951-04-13 Atsisiųsti PDF
5 Viešpaties Angelas 1951-04-14 Atsisiųsti PDF
4 Gyvenimo istorija 1951-04-15 Atsisiųsti PDF
3 Negalės ir ligos 1950-01-01 Atsisiųsti PDF
2 Jėzaus Kristaus Dieviškumas 1949-12-25 Atsisiųsti PDF
1 Tikėjimas yra esmė 1947-04-12 Atsisiųsti PDF
info@branhamas.lt